Współpraca

Polski-bank-komorek-macierzystych

 

Komórki macierzyste to pierwotne komórki o unikatowych zdolnościach do przekształcania się we wszystkie komórki organizmu oraz mające olbrzymi potencjał do samoodnowy i namnażania się. Pozwala to wykorzystywać je do odbudowy lub zastępowania uszkodzonych komórek, a tym samym do leczenia wielu poważnych chorób hematologicznych, onkologicznych, metabolicznych oraz immunologicznych. Na świecie wykonano ponad 30 tysięcy transplantacji krwi pępowinowej u dzieci i dorosłych. W Polsce dotychczas przeprowadzono kilkadziesiąt przeszczepień, z czego ponad 20 u dzieci. Do aż 9 z nich użyto krwi pobranej i zdeponowanej w Polskim Banku Komórek Macierzystych, do pozostałych z zagranicznych banków publicznych. Naukowcy wciąż informują o nowych zastosowaniach krwi pępowinowej w medycynie regeneracyjnej.

Deponowanie krwi pępowinowej – co warto wiedzieć

Krew pępowinową można zdeponować tylko raz w życiu – podczas porodu. To niezwykle ważna decyzja, która powinna zostać podjęta świadomie. Dlatego przedstawiamy kilka informacji, które mogą Państwu pomóc.

Czym są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste obecne są w naszym organizmie przez całe życie, ale ich liczba i potencjał z wiekiem maleją. W późniejszym okresie występują przede wszystkim w tych tkankach, w których niezbędne jest stałe wytwarzanie nowych komórek, np. w szpiku, skórze, jelitach, tkance tłuszczowej. Powszechnie stosowane w medycynie źródła komórek macierzystych to szpik, krew obwodowa oraz krew pępowinowa.

Wykorzystanie komórek macierzystych.

Na świecie komórki macierzyste z krwi pępowinowej wykorzystywane są do przeszczepień od 1988 roku. Do końca 2014 roku wykonano już ponad 40 tysięcy przeszczepień krwi pępowinowej u dzieci i doro-słych. W Polsce dotychczas przeprowadzono kilkadziesiąt takich zabiegów, z czego kilkanaście u dzieci. Do większości z nich użyto krwi pobranej i zdeponowanej w Polskim Banku Komórek Macierzystych, do pozostałych z zagranicznych banków publicznych. Niska liczba przeszczepień wynika z małej ilości zdeponowanych próbek krwi w bankach publicznych. Jednak zwiększająca się wśród rodziców świadomość sprawia, że każdego roku coraz więcej z nich decyduje się zabezpieczyć cenne komórki macierzyste w banku rodzinnym.

Co zrobić by je zdeponować? Aby zabezpieczyć krew pępowinową należy na przełomie 2 i 3 trymestru ciąży skontaktować się z bankiem rodzinnym oraz podpisać umowę na przechowywanie. Usługa ta nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej informacji o procedurze pozyskiwania krwi pępowinowej znajdą Państwo na stronie www.pbkm.pl

Centrum Medyczne zaprasza Państwa w każdy czwartek miesiąca na bezpłatne spotkania edukacyjne podczas których dowiecie się m.in. czym jest krew pępowinowa i w jaki sposób zabezpieczyć zdrowie Waszego dziecka i jego rodzeństwa.

Umów się z Konsultantem Polskiego Banku Komórek Macierzystych panią Karoliną Koziarz  dzwoniąc pod numer +48 514 909 670

 

synevo

 

Jakość jest najważniejsza

Jesteśmy jedną z nielicznych firm laboratoryjnych na polskim rynku, która posiada szeroki zakres akredytacji obejmujący różne laboratoria. Aby ujednolicić zasady postępowania, wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy europejskiej EN ISO 15189. Certyfikat akredytacji wydany nam przez Polskie Centrum Akredytacji posiada numer AM 002 i potwierdza zgodność systemu zarządzania Synevo z międzynarodowymi wymaganiami oraz kompetencje i jakość świadczonych usług. Akredytacja obejmuje siedem laboratoriów oraz punkty pobrań.

Wysoka jakość usług świadczonych w akredytowanych laboratoriach wyznacza standard, który utrzymywany jest we wszystkich Laboratoriach Medycznych Synevo www.synevo.pl

Prosimy umówić się na pobranie krwi w rejestracji: pon-pt: 8-18, sob. 9-13, tel. 32 203 73 63 lub  664 154 861

Krew pobierana jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00–18:00, w piątek w godzinach od 9:00–14:00

polski-bank-komorek-macierzystych
synevo-logo