Badania USG4D / HD life

usg 4d

Standardowo badania prenatalne wykonujemy w obrazie dwuwymiarowym (2D). Pozwala on na uzyskanie przekrojów wnętrza macicy i zarysów ciała płodu wraz z obrazem jego narządów wewnętrznych. Badanie 4D możemy wykonać podczas każdego badania prenatalnego. Pozwala ono na rekonstrukcję obrazu trójwymiarowego płodu w czasie rzeczywistym, czyli uzyskanie „przestrzennego” obrazu płodu.

Jakie możliwości daje nam badanie HD LIFE?

Badanie HD LIFE pozwala przyszłym rodzicom wyobrazić sobie, jak wygląda płód, co ma duże znaczenie w tworzeniu więzi rodzicielskiej. Z punktu widzenia medycznego ułatwia ocenę niektórych wad dotyczących powierzchni ciała płodu, jak np. rozszczep wargi, kręgosłupa, deformacje twarzy, kończyn. Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwa jest także obserwacja zachowania płodu.

Ponadto w badaniu HD LIFE możemy obraz płodu obracać prawie dowolnie na ekranie aparatu, uzyskując przekroje niedostępne w badaniu tradycyjnym, co ułatwia nam ocenę narządów trudno dostępnych w badaniu dwuwymiarowym.

Zapraszamy na badania HD LIFE do Katowic.

3d
USG 3D
USG 3D