Kardiotokografia płodu

Kardiotokografia (KTG) – monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.
ktg
  • tokografia – rejestracja czynności skurczowej macicy, która może odbywać się poprzez czujnik zewnętrzny umieszczony na brzuchu ciężarnej lub poprzez rejestrację zmiany ciśnienia wewnątrz jamy macicy, mierzonego przy pomocy cewnika
  • kardiografia – ciągła rejestracja akcji serca płodu przy pomocy elektrokardiografu.

Wykonuje się je od 36-40 tygodnia ciąży lub w okolicy przewidywanego terminu porodu.

W trakcie tradycyjnego badania KTG  położna wykonująca zapis umieszcza na brzuchu ciężarnej dwa pasy z czujnikami. Pierwszy mierzy bicie serca dziecka, a drugi rejestruje skurcze mięśnia macicy matki. Wyniki badania można zobaczyć na monitorze lub otrzymać wydruku papierowego.

Zwykle zapis trwa około 20- 30 minut, w trakcie którego kobieta niestety nie może swobodnie zmienić pozycji ciała, zalecane leżenie na lewym boku w trakcie badania.

Prawidłowa liczba uderzeń serca dziecka powinna wynosić 110-150/160 uderzeń na minutę.

Bada się także jej wahania w stosunku do skurczów macicy. Jeśli tzw. częstość podstawowa serca płodu jest niższa niż 110 na minutę, możemy mówić o bradykardii. Jeśli większa niż 160 – o tachykardii. Takie dane pozwalają specjalistom szybko zareagować na niepokojące sygnały.

Badanie KTG sprawdza także oscylację serca płodu – ta powinna wynosić od 5 do 25 uderzeń na minutę, w zależności m.in. od tego, czy dziecko śpi, czy jest aktywne. Monitoruje się również przyspieszenia akcji serca dziecka (akceleracje) – w ciągu 30 minut powinny wystąpić przynajmniej 2 razy i trwać około 15 sekund.

 

ktg

 

 

Pregnabit to połączenie produktu medycznego z usługą informatyczną, pozwalającą na monitorowanie, bieżące analizy, szybką reakcję oraz postawienie wstępnej diagnozy drogą internetową. Medyczne Centrum Telemonitoringu obsługiwać będzie klientów i pacjentki, korzystające z mobilnego KTG. Centrum analizuje na bieżąco wyniki badań wykonanych przez ciężarne w domach. Centrum to nie tylko zespół wyspecjalizowanego personelu medycznego, ale też specjalne algorytmy zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo, szybkość i jakość analiz. Personel medyczny prowadzący ciąże, posiadający dostęp do dedykowanego panelu na stronie www, będzie w stanie na bieżąco obserwować zapisy i analizy zapisów KTG dokonywane przez Medyczne Centrum Telemonitoringu ze wszystkich pacjentek przyporządkowanych do odpowiednich urządzeń.

W przypadku prawidłowych wyników pacjentka zostanie poinformowana SMS-owo, że wszystko jest w porządku. Jeśli jednak coś wzbudzi zaniepokojenie personelu medycznego, uruchomione zostaną właściwe procedury medyczne, np. poprosimy o powtórzenie badania czy też zostanie wezwana karetka.

Pregnabit łączy technologię, której ufają specjaliści z mobilnością, której oczekują przyszli rodzice.