Testy HPV

Test HPV wykrywa, zależnie od rodzaju, obecność materiału genetycznego – od dwóch do trzydziestu siedmiu genotypów wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli wirusa HPV. Obecnie znanych jest przeszło 120 typów wirusa HPV. Wirusy te można podzielić na dwie grupy:

  • wirusy niskoonkogenne (niskiego ryzyka): wśród nich najczęstsze to HPV typ 6, 11
  • wirusy wysokoonkogenne (wysokiego ryzyka): wśród nich najczęstsze to HPV typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59

Nie istnieje 100% metoda wyleczenia zakażenia wirusem HPV, jednak wykonanie testu pozwoli na podjęcie odpowiedniej profilaktyki zapobiegającej rozwojowi raka szyjki macicy.

HPV to wirus brodawczaka ludzkiego, który często odgrywa kluczową rolę w powstawaniu raka szyjki macicy. Jest to powszechnie występujący wirus. Do przeniesienia zakażenia najczęściej dochodzi podczas kontaktów seksualnych (genitalno-genitalnych, oralno-genitalnych i analno-genitalnych). W przypadku gdy zmiany wywołane przez HPV zlokalizowane są na zewnętrznych narządach płciowych (na prąciu, sromie) istnieje możliwość przeniesienia zakażenia przez bieliznę lub ręcznik, ale są to bardzo rzadkie sytuacje. HPV infekuje narządy moczowo-płciowe, atakuje głównie nabłonek.
Skuteczne przeciwdziałanie chorobom wynikającym z zakażenia wirusem HPV uzależnione jest przede wszystkim od czasu rozpoznania zakażenia. Szybka diagnoza wielokrotnie zwiększa prawdo-podobieństwo wyleczenia.

Test polecany jest kobietom aktywnym seksualnie. Nie ma znaczenia liczba partnerów oraz stosunków. Wykonanie testu wskazane jest nawet po wieloletniej przerwie w prowadzeniu życia płciowego. Warto aby test wykonali również mężczyźni, którzy posiadali więcej niż jedną partnerkę seksualną. Zakażenie typem HPV wysoko onkogennym może u mężczyzn prowadzić do rozwoju raka prącia. Ponadto zakażony mężczyzna jest nosicielem tego wirusa i może go przenieść na swoją partnerkę.

Wskazania do wykonania testu HPV:

nucleagena
  • profilaktyka nowotworowa (badanie w połączeniu z cytologią ginekologiczną cienkowar-stwową LBC)
  • badanie przesiewowe u kobiet po 30 roku życia
  • weryfikacja nieprawidłowych wyników cytologii
  • po leczeniu dysplazji szyjki macicy
  • po leczeniu raka szyjki macicy
  • przy nawracających stanach zapalnych dróg rodnych (zapalenia cewki moczowej, zapalenia żołędzi lub napletka u mężczyzn)
  • ciąża (masywne zakażenie dróg rodnych wirusem HPV może zostać przeniesione na dziecko i wywołać u niego nawrotową brodawczakowatość krtani). Kobietom, które planują ciążę lub już są w ciąży, zwłaszcza w sytuacji kiedy istnieje ryzyko zachorowalności bądź nosicielstwa, zaleca się wykonanie testu, gdyż zakażenie HPV może mieć wpływ na donoszenie ciąży na jej wczesnych etapach. Ponadto podczas porodu może dojść do transmisji zakażenia w czasie przechodzenia płodu przez drogi rodne matki zakażonej wirusem HPV. Istnieją także doniesienia o możliwości przeniesienia zakażenia HPV na płód podczas cięcia cesarskiego. Dziecko może mieć objawy choroby już w wieku kilku miesięcy albo dopiero po 10 latach, a nawet później, od urodzenia. Szacuje się jednak, że ryzyko wystąpienia brodawczakowatości układu oddechowego u dziecka urodzonego przez matkę zakażoną HPV wynosi 1 na kilkaset ekspozycji.