ECHO serca płodu

Echo serca płodu to badanie, którego celem jest określenie anatomii serca oraz układu naczyniowego rozwijającego się dziecka. Echokardiografia to jedno z podstawowych badań prenatalnych. Podczas przeprowadzania badania lekarz ocenia budowę serca oraz przepływ krwi. Echo serca płodu umożliwia zdiagnozowanie ewentualnych wad serca. Standardowo jest przeprowadzane w 18-23 tygodniu ciąży, ponieważ jest to najlepszy okres do uwidocznienia struktur serca płodu.

Wady serca to jedne z najczęstszych wad wrodzonych. Część z nich może wymagać przeprowadzenia operacji lub zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej w ciągu pierwszych godzin lub dni życia dziecka. Dlatego niezwykle istotne jest wczesne rozpoznanie wad serca i zaplanowanie sposobu porodu oraz dalszej opieki nad noworodkiem.

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania wady, w naszym Centrum pacjentka jest konsultowana przez

  •  dr n. med. Agatę Włoch – Specjalistę Kardiologii Dziecięcej  
  • lek. med. Grzegorza Babulę – Specjalistę ginekologa-położnika

nfz

Wskazaniem do wykonania echa serca płodu refundowanego w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jest:

  • podejrzenie patologii układu krążenia oraz u kobiet z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wrodzona wada serca,
  • nieprawidłowy rytm serca płodu,
  • powiększone serce płodu,

Świadczeniobiorca/Pacjent  jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Skierowanie na badanie lub konsultację albo musi zawierać:
1. Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie tj. Poradni położniczo – ginekologiczna świadczącej usługi medyczne na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Oznaczenie pacjenta w sposób określający jego tożsamość.
3. Rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania
4. Datę wystawienia skierowania,
5. Oznaczenie osoby kierującej na badanie lub konsultację tj.:
o nazwisko i imię,
o tytuł zawodowy,
o numer prawa wykonywania zawodu lekarza,
o podpis lekarza kierującego

 Zapraszamy na konsultacje do Centrum Medycznego w Katowicach.

dc-agata-wloch