Poradnia chorób sutka

Najczęstsze objawy choroby sutka to wciągnięcie brodawki sutkowej, krwisty wyciek z brodawki lub zmiany wypryskowe. Jeśli zaobserwujesz takie objawy u siebie, musisz bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. Zmiany pojawiające się w piersiach mogą być zupełnie niegroźne, niekiedy jednak choroby, takie jak np. rak sutka, mogą zagrażać zdrowiu i życiu kobiety. Rak sutka jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Każda zauważona zmiana w obrębie piersi wymaga konsultacji lekarskiej w poradni chorób sutka.

Badania wykonywane w poradni chorób sutka w Katowicach

W poradni chorób sutka przeprowadzane są następujące badania:

  • biopsja cienkoigłowa (BAC)
  • mammografia
  • test BRCA 1 i BRCA 2

Biopsja cienkoigłowa

BAC to biopsja cienkoigłowa wykonywana pod kontrolą USG, co zapewnia precyzję badania i umożliwia pobranie reprezentatywnej (diagnostycznej) próbki. Materiał pobrany w trakcie biopsji rozprowadza się na szkiełku laboratoryjnym, wykonuje rozmaz, a następnie zabezpiecza utrwalaczem. Tak utrwalony preparat zabezpiecza się w suchym pojemniku i wysyła do badania mikroskopowego do patomorfologa. Biopsję cienkoigłową wykonuje się bez znieczulenia, a ból jest porównywalny do pobrania krwi. Do BAC stosuje się bardzo cienkie igły, co minimalizuje dolegliwości podczas badania. Biopsja wymaga współpracy ze strony Pacjenta.

onkolmedbiopsja

Mammografia

Mammografia to badanie pozwalające wykryć raka piersi już we wczesnym stadium. Badanie jest całkowicie bezbolesne i nie wymaga znieczulenia.

Od kiedy i jak często wykonywać badanie mammograficzne?

Od 45 do 50 roku życia zaleca się wykonywanie badania mammograficznego co 2 lata. Od 50 roku życia mammografia powinna być wykonywana co rok. Kobiety obciążone rodzinnie rakiem sutka w pierwszym stopniu pokrewieństwa (krewnymi pierwszego stopnia są rodzice, rodzeństwo i dzieci) powinny mieć pierwsze badanie mammograficzne wykonane o 5 lat wcześniej od rozpoznania raka sutka u bliskiego krewnego. Wskazaniem do przeprowadzenia mammografii są również bóle w piersi, trwająca terapia hormonalna oraz przynależność do grupy zwiększonego ryzyka raka sutka. Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.

 

Test BRCA 1 i BRCA 2

Skrótem BRCA1 i BRCA2 oznaczane są geny, których mutacja, czyli zmiana właściwości, prowadzi do niekontrolowanego, nadmiernego podziału komórek i w efekcie do rozwoju raka sutka lub raka jajnika. Mutacja w genie BRCA1 i/lub BRCA2 może być odziedziczona i przez to zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju raka sutka lub raka jajnika u potomstwa.

Geny BRCA1 i BRCA2 należą do tzw. genów supresorowych. W zdrowej komórce odpowiadają za odpowiednią liczbę podziałów komórki, blokują wystąpienie podziałów dodatkowych. Jeżeli gen supresorowy zostanie zmutowany to traci swoją funkcję „strażnika” podziałów komórki. W efekcie komórka zaczyna dzielić się w sposób niekontrolowany, prowadząc do wzrostu liczby komórek potomnych. Komórki potomne także zawierają mutację i również dzielą się w sposób szybki i niekontrolowany. Efektem końcowym jest rozwój guza. Oprócz genów BRCA1 i BRCA 2 istnieją inne, których mutacja prawdopodobnie również odpowiada za rozwój raka sutka lub jajnika. Jednak są one rzadkie.

Test należy szczególnie zalecić kobietom, które:

  • miały w rodzinie (trzy pokolenia wstecz) co najmniej 2 przypadki zachorowań na raka piersi lub raka piersi i jajnika, zwłaszcza przed 50 rokiem życia,
  • same zachorowały lub mają krewne z rakiem jajnika (niezależnie od wieku)
  • doświadczyły nietypowej postaci choroby (rak obustronny, wczesny, rak piersi u spokrewnionego mężczyzny)
  • stwierdzono histologiczną postać raka rdzeniastego
  • oprócz raka piersi miały krewnych z rakiem prostaty, krtani lub czerniakiem
  • miały zdiagnozowane niezłośliwe zmiany, takie jak np. torbiele w piersiach lub jajnikach, zwłaszcza jeśli planują lub już stosują hormonalną terapię zastępczą
  • mają w rodzinie osoby, u których rozpoznano mutację genów BRCA1 lub BRCA2