Badania prenatalne

Czym są badania prenatalne?

Są to badania płodu. Możemy je podzielić na badania nieinwazyjne tj. usg, testy krwi tj. test PAPP-A oraz testy DNA płodowego oraz badania inwazyjne tj. amniopunkcję czy biopsję kosmówki.

I,II,II badanie prenatalne

USG 4 D (HD Life)

Badania inwazyjne

-Amniopunkcja
-Biopsja kosmówki

Obliczanie terminu porodu

Kalkukator badań prenatalnych

nfz