Tytuł Projektu „BĘDĘ MAMĄ ZDROWEGO DZIECKA”

Tytuł Projektu  „BĘDĘ MAMĄ ZDROWEGO DZIECKA”

Celem projektu jest  wczesne wykrywanie wad rozwojowych w ramach badań prenatalnych:

  • badania USG genetyczne płodu oraz badania biochemiczne – test podwójny .

Dzięki realizacji  projektu zwiększymy dostępność do diagnostyki prenatalnej na wysokim poziomie zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wartość projektu: 1 914 020,59 zł

Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 1 780 039,15 zł

śląskie eu