Będę mamą zdrowego dziecka

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Zapraszamy na BEZPŁATNE badania prenatalne w ramach realizacji   Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Rekrutacja trwa do 22/04/2022 roku

Projekt ma na celu wczesne wykrywanie wad rozwojowych w ramach badań prenatalnych i  dedykowany  jest kobietom ciężarnym spełniającym łącznie następujące kryteria:

  • poniżej 35 roku życia,
  • zamieszkałych na terenie województwa śląskiego,
  • nie objętych tożsamym wsparciem finansowanym w ramach innego projektu lub zadania finansowanego ze środków publicznych, w szczególności z NFZ,

W ramach badania wykonamy następujące działania:

  • Pierwsze badanie prenatalne należy wykonać pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży. Istotne jest dokładne wyliczenie daty badania ze względu na ograniczenia programu do wyliczania ryzyka. Program wylicza prawidłowo ryzyko tylko w określonym zakresie wielkości płodu tj.: powyżej 45 mm i poniżej 84 mm długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL).
  • Test podwójny PAPP-A Jest to oznaczenie wolnej podjednostki ß-hCG oraz PAPP-A (test podwójny) w surowicy ciężarnej. Powinny być wykonywane wraz z oceną przezierności karkowej (NT) u każdej pacjentki jako element testu zintegrowanego.
  • Badanie w pierwszym trymestrze w oparciu o wiek matki, NT płodu, FHR oraz wolną ß-hCG i PAPP-A, pozwala na zidentyfikowanie 90% przypadków Trisomii 21, przy 3% odsetku wyników fałszywie dodatnich.
  • Drugie badanie prenatalne powinno być przeprowadzone między 18 a 23 tygodniem ciąży. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości również istnieje konieczność częstszego wykonywania badań krwi. Krew na test podwójny jest częścią badania między 11- 14 tygodniem ciąży.
  • Test potrójny wykonywany z surowicy krwi, całkowite stężenie beta-hCG, wolnego estriolu, alfafetoproteiny

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA PRENATALNE

Dokumenty rekrutacyjne można składać tylko  do 22/04/2022 roku 

tel. 322037363 lub 664 154 861,  e-mail: sodowski@poczta.onet.pl  

Od 01/01/2021 koniecznym dokumentem dla Kandydatek/Kandydatów  bezrobotnych lub biernych zawodowo jest dostarczenie wystawionych  przez

  • ZUS   zaświadczenie US-7
  • osoby zarejestrowane w PUP zaświadczenie wystawione przez  Powiatowy Urząd Pracy.

Pobierz  DRUKI wypełnij i dostarcz do Biura Projektu znajdującego się w Katowicach przy  ul. Piotrowicka 83 najpóźniej do 3 dni roboczych od ustalenia terminu pierwszego wsparcia.

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach :  8.00-18.00 .