Porada genetyczna

Porada genetyczna to dwuetapowy proces, którego zadaniem jest postawienie rozpoznania choroby genetycznej, a następnie udzielenie prognozy genetycznej zawierającej odpowiedzi na pytania stawiane przez osobę zgłaszającą się po poradę.

W Naszej Placówce poradnictwem genetycznym zajmuje się Lekarz Specjalista Genetyk dr n. med. Henryka Sodowska, która jest do Państwa dyspozycji w każdy czwartek od godziny 17:00.

Pani doktor odpowie również na pytania dotyczące spodziewanego dalszego przebiegu choroby oraz pomoże w ustaleniu planu wielospecjalistycznej opieki medycznej lub planu badań profilaktycznych.
Odpowiedzi udzielone osobom zgłaszającym się na wizytę genetyczną są zebrane w opinii genetycznej. Jej składnikiem jest prognoza genetyczna. Ważnym elementem takiej prognozy jest oszacowanie ryzyka genetycznego ponownego wystąpienia choroby u kolejnego dziecka tych samych rodziców. Poza ustaleniem ryzyka genetycznego prognoza genetyczna zawiera zgodne z aktualnym stanem wiedzy informacje o możliwościach terapeutycznych choroby, sposobu jej wykrywania u innych członków rodziny chorego, a także informuje o odległych jej następstwach, jeżeli takie są przewidywalne i o dostępnych możliwościach zapobiegania.

specjaliści - Centrum Medyczne Sodowski