Badania USG4D / HD life

usg 4d

Standardowo badania prenatalne wykonujemy w 2D (obrazie dwuwymiarowym). Pozwala na uzyskanie przekrojów wnętrza macicy i zarysów ciała płodu wraz z obrazem jego narządów wewnętrznych. Badanie 4D możemy wykonać podczas każdego badania prenatalnego. Pozwala na rekonstrukcję obrazu trójwymiarowego płodu w czasie rzeczywistym czyli uzyskanie „przestrzennego” obrazu płodu.

Jakie możliwości daje nam badanie 4D?

Pozwala przyszłym rodzicom wyobrazić sobie jak wygląda płód, co ma duże znaczenie w wytworzeniu więzi rodzicielskiej. Z punktu widzenia medycznego ułatwia ocenę niektórych wad dotyczących powierzchni ciała płodu, jak np. rozszczep wargi, kręgosłupa, deformacje twarzy, koń-czyn płodu. Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwa jest obserwacja zachowania płodu.

Ponadto w badaniu 4D możemy obraz płodu obracać prawie dowolnie na ekranie aparatu, uzyskując przekroje niedostępne w badaniu tradycyjnym, co ułatwia nam ocenę narządów trudno dostępnych w badaniu dwuwymiarowym.

3d
USG 3D
USG 3D