badania kliniczne

Badania kliniczne prowadzone są w kilkunastu zaufanych ośrodkach przez sponsorów – firmy farmaceutyczne. Tego typu badania mają na celu potwierdzenie skuteczności leku, jak również określenie dodatkowych wskazań do jego stosowania.
Leki poddawane badaniu, są najnowszej generacji, znajdują się one przeważnie w fazie II/III prac rozwojowych,
co oznacza, że już wcześniej zostało potwierdzone jego bezpieczne zastosowanie.

Teraz pewnie zadajecie sobie Państwo pytanie, czy lek jest bezpieczny i czy ktoś go zatwierdził ?

Oczywiście, że tak. Istnieją międzynarodowe wytyczne mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentowi. Personel, biorący udział w projekcie musi być odpowiednio przeszkolony. Ponadto badanie musi zostać pozytywnie zaopiniowane przez niezależną komisję bioetyczną, a zgodę na jego przeprowadzenie wydaje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Medycznych.
Pacjent biorący udział w badaniu jest pod stałą kontrolą lekarską. W każdej chwili może skorzystać z bezpłatnych konsultacji bądź badań. Lek badany, nowej generacji, jest całkowicie nieodpłatny.
Zachęcamy pacjentów ze schorzeniami ginekologicznymi do wzięcia udziału w projektach przeprowadzanych w naszym ośrodku. Już teraz możesz umówić się na bezpłatną konsultację !