Osteoporoza

Czym jest osteoporoza?

Osteoporoza jest stanem chorobowym charakteryzującym się ubytkiem masy kostnej a co za tym idzie osłabieniem struktury kości, oraz zwiększoną podatnością na złamania. Wraz z wiekiem zmniejsza się gęstość i wytrzymałość kości zwiększając ryzyko wystąpienia osteoporozy oraz częstotliwość złamań.

Oferujemy Państwu

skuteczną, szybką i bezbolesną metodę diagnozy osteoporozy w naszym punkcie diagnostycznym przy ul. Kotlarza 6 w Katowicach, tel. 32 254 88 90.

Dzięki badaniu densynometrycznemu dowiesz się czy nie grozi ci osteoporoza.

Cena badania 45 zł. Dla emerytów i rencistów cena badania wynosi teraz TYLKO 35 zł.

Badanie densytometryczne kości pozwala:

  • wykryć osteoporozę przed wystąpieniem złamania,
  • oszacować ryzyko jej rozwoju w przyszłości,
  • wykazać tempo zaniku kości,
  • określić wskazania do terapii farmakologicznej,
  • monitorować terapię.

Pracujemy na najnowocześniejszym densytometrze w Polsce, jedynym który skanuje całe ciało z procentowym określeniem jego składu.

Badanie densytometryczne powinna wykonać każda osoba, która spełnia chociaż jeden z warunków:

  • kobiety i mężczyźni powyżej 40 roku życia;
  • osoby, u których wystąpiło złamanie osteoporotyczne;
  • osoby, które przyjmują leki mogące spowodować osteoporozę wtórną;
  • osoby, u których planowane jest wprowadzenie leczenia osteoporozy;
  • osoby otrzymujące leczenie osteoporozy w celu oceny jego skuteczności.

Czym jest densytometria?

Densytometria jest pomiarem gęstości kości przy zastosowaniu małej i bezpiecznej dawki promieniowania rentgenowskiego. Pozwala na precyzyjne obliczenie masy kostnej, na podstawie której obliczana jest wytrzymałość kości na obciążenia mechaniczne. Badania te pozwalają na stwierdzenie zwiększonego ryzyka złamań nawet na 20 lat przed jego wystąpieniem. Densytometria pozwala również na określenie dokładnego procentowego składu ciała z wyodrębnieniem tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, oraz tkanki kostnej. Dzięki tej zdolności jest ona również wykorzystywana przez techników żywieniowych jako baza do ustalenia diet.
Na badanie densytometryczne nie jest potrzebne skierowanie. Wynik przedstawiony jest na łatwym do odczytania kolorowym wykresie oraz wspomagającej go tabeli.
Wskazania do badania:
przebyte złamania;
występowanie osteoporozy w rodzinie;
wątła budowa ciałą;
nietolerancja mleka, mała podaż wapnia i witaminy D;
leczenie kortykoidami;
nałogi takie jak papierosy, alkohol, czy kawa;
niedobór hormonów płciowych, dotyczy to zarówno osób młodszych z zaburzeniami hormonalnymi, jak i kobiet po menopauzie czy mężczyzn z objawami andropauzy.

PUNKT DIAGNOSTYCZNY

ul. Kotlarza 6 w Katowicach, tel. 32 254 88 90

Projekt pt: „Zakup nowoczesnego densytometru do nowego Centrum Medycznego w Katowicach – Piotrowcach” polega na zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego – densytometru, niezbędnego do wprowadzenia nowych usług tj. diagnostyki klinicznej w badaniu gęstości kości, a także do diagnostyki osteoporozy.
Wartość Projektu: 278 200.00 zł
Wartość dofinansowania: 156 000.00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”
„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”